Pliki do pobrania

7 Listopada  - Osobista Miłość Boża do każdego człowieka

14 Listopada- Grzech jako podstawowa przeszkoda w doświadczeniu miłości Bożej

                           - Sakrament Pojednania

21 Listopada- Jezus jest odpowiedzią  daną przez Boga na mój grzech

                            - Modlitwa o uzdrowienie wewnętrzne

28 Listopada- Osobiste przyjęcie Jezusa jako Pana i Zbawiciela

                           - Nabożeństwo przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela

  5 Grudnia   -  Duch Święty

12 Grudnia   - Modlitwa o dar Ducha Świętego

19 Grudnia   - Posłannictwo i wzrastanie we wspólnocie Kościoła


Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych