Chciałbym Panu Bogu podziękować za dar wspólnoty, za siedem lat, w których mogłem wzrastać, bardziej poznawać Jego miłość, miłosierdzie. Kiedy zacząłem uczęszczać na spotkania czwartkowe, otrzymałem kartkę z zapytaniem: czego spodziewam się, czego oczekuję? Napisałem, że pragnę się nawrócić. Moim pragnieniem było zmienić swoje życie. Dzisiaj wiem, że to nic mojego, to wszystko jest łaską Bożą, wiem również, że z łaską Boga trzeba współpracować, trzeba się na nią otwierać. Dzisiaj nie mogę powiedzieć o sobie, że jestem nawrócony, wiem, że jestem słaby, grzeszny, że tak często się staram, a tak często nic mi nie wychodzi. Ale również z perspektywy tych siedmiu lat wiem, że Pan Bóg dotyka mnie, uzdrawia i uwalnia. Przed siedmioma laty nadużywałem alkoholu. Poprzez pielgrzymkę do Medjugorie, uczestnictwo w katechezach i rekolekcjach, Pan Bóg mnie wyzwolił i powołał do całkowitej abstynencji, wyzwolił mnie również z oglądania pornografii. Wlewa każdego dnia w moje serce więcej ufności, miłości i wiary i pokory. Jestem świadkiem wielu cudów, mocy różnych uzdrowień ciała i duszy, ogromnej miłości Pana Boga. Poprzez modlitwę wstawienniczą, poprzez kapłana, lidera, ludzi którzy modlili się nade mną doświadczyłem bliskości Pana Boga, jego miłości i miłosierdzia, jak również miłości drugiego człowieka. Wspólnota jest dla mnie wielkim darem. Kończąc moje świadectwo chciałbym Bogu oddać chwałę za dar wspólnoty, za ludzi Bogu oddanych, za kapłana, lidera i każdego człowieka, za ogrom łask, które spłynęły za pośrednictwem wspólnoty. Za to wszystko Chwała Ci Jezu Chryste. Andrzej


 

Dzięki uczestnictwu w spotkaniach Odnowy w Duchu Świętym poznałam na nowo Boga, który zmienił moje życie i uczynił mnie nowym człowiekiem. Dzięki łasce Bożej uczestniczyłam w kilku rekolekcjach, gdzie doznałam uzdrowienia i uwolnienia. Jadwiga 

Strony ONAVI.plTworzenie stron internetowych